Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 5.670/18.12.2017 privind acreditarea programelor de formare continuă

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
18.12.2017

Ordinul de ministru atașat consfințește acreditarea pe o perioadă de 3 sau 4 ani a 28 de programe de formare continuă destinate personalului didactic de predare, personalului didactic cu funcții de conducere, îndrumare și control, precum și personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar.