Ediția din 2021 a Tabloului de bord al Pieței Unice, publicat de Comisia Europeană, poziționează România peste media europeană

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
21.12.2021

Comisia Europeană a publicat luni, 20 decembrie, Tabloul de bord al Pieței Unice - ediția 2021. Acesta oferă o imagine de ansamblu detaliată a modului în care normele pieței unice a UE au fost aplicate în Spațiul Economic European (SEE) în anul 2020. Tabloul de bord evaluează performanțele statelor membre în ceea ce privește deschiderea pieței, instrumentele de guvernanță, precum și anumite domenii de politică, pe baza câtorva indicatori selectați, printre care și cooperarea administrativă între statele membre prin Sistemul de Informare al Pieţei Interne (Sistemul IMI) - modulul Calificări Profesionale.

La nivelul Ministerului Educației, Modulul IMI este coordonat de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) în relația cu autoritățile competente pentru profesiile reglementate din România, universități și inspectorate școlare și contribuie la inserția pe piața muncii din UE a absolvenților din România, prin facilitarea recunoașterii profesionale a diplomelor și certificatelor acestora.

În ediția 2021 a raportului de țară, în care sunt prezentate rezultatele indicatorilor de performanță IMI, se remarcă:

  • „Performanța - România și-a îmbunătățit performanțele sale excelente.
  • Toți cei 5 indicatori au fost peste media SEE (Spațiului Economic European).
  • În pofida volumului ridicat de cereri primite, 4 indicatori s-au îmbunătățit în continuare față de anul precedent.
  • România a avut al treilea cel mai bun rezultat pentru solicitări acceptate în termen de o săptămână.”

Reprezentările grafice de mai jos marchează evoluția indicatorilor de performanță IMI din ultimii 3 (trei) ani, în contextul creșterii volumului de cereri de informații gestionate:

► Informații suplimentare: 1 + 2 + 3

Etichetă :