Întâlnirea ministrului Educației Naționale cu o delegație a Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți din Învățământul Preuniversitar

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Sâmbătă, 8 Decembrie, 2018

Ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, a primit vineri, 7 decembrie 2018, o delegație formată din liderii Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți din Învățământul Preuniversitar (FNAP - IP), în vederea identificării și agreării unor soluții la principalele provocări cu care se confruntă sistemul de învățământ preuniversitar din România.

În cadrul întrunirii, au fost dezbătute aspecte ce țin de viitorul cadru legislativ al sistemului educațional, ambele părți convenind ca noua lege a educației să cuprindă și un capitol destinat drepturilor și obligațiilor părinților.

Cei doi parteneri de dialog au convenit și cu privire la nevoia de formare a părinților în vederea înțelegerii exigențelor curriculare, precum și cu privire la necesitatea ca părinții să păstreze, în mod constant, legătura cu unitatea de învățământ și cadrele didactice implicate în procesul de învățare.

În acest context, a fost subliniată și importanța orientării profesionale și necesitatea intensificării activității de consiliere educațională a elevilor de către consilierii școlari.

Totodată, s-a reiterat și utilitatea abordării didactice centrate pe formarea de competențe și folosirea resurselor educaționale deschise, specifice nevoii de învățare a fiecărui copil, pentru creșterea accesului la experiențe de învățare interactive și de calitate ale elevilor.

De asemenea, au fost purtate discuții privind necesitatea de a introduce și anumite concursuri școlare în lista concursurilor naționale, aprobată de către Ministerul Educației Naționale, pe baza unor criterii de performanță.