Învățământul special din România are programe școlare

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Vineri, 4 Decembrie, 2020

Monica Cristina Anisie, ministrul educației și cercetării, a emis ordinul prin care s-au aprobat, pentru prima dată, programele școlare pentru cele 453 de discipline din învățământul special.

 

Aceste programe școlare pentru învățământul special sunt elaborate în baza planurilor-cadru aprobate prin ordinul nr.3.622/2018 și reprezintă o premieră prin prisma faptului că acestea sunt concepute și adaptate pentru toate tipurile și gradele de dizabilitate. Astfel, prin intermediul acestor 453 de programe școlare, se va urmări parcursul educațional la nivel preșcolar, primar și gimnazial pentru copiii/elevi cu:

  • dizabilități intelectuale ușoare și moderate;
  • dizabilități intelectuale grave, severe și/sau asociate;
  • dizabilități senzoriale multiple;
  • dizabilități auditive;
  • dizabilități vizuale;
  • dizabilități locomotorii.

 

Din cele 453 de programe școlare aprobate, 100 sunt în limba maghiară. Totodată, au fost elaborate și programele școlare pentru elevii din centrele de detenție, centrele educative și penitenciare.

Reamintim că, potrivit art. 53 din Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, învățământul special dispune de planuri de învățământ, de programe școlare, de programe de asistență psihopedagogică, de manuale și de metodologii didactice alternative, adaptate tipului și gradului de dizabilitate, aprobate de Ministerul Educației și Cercetării.

Noile programe vor intra în vigoare începând cu anul școlar 2021-2022.