Anunț privind licitația în vederea achiziționării manualelor școlare pentru clasa a V-a, anul școlar 2017-2018

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
08.03.2017

ATENȚIE! În data de 09.03.2017 s-a publicat o ERATĂ la Anunțul inițial, care poate fi descărcată de mai jos, din secțiunea Materiale informative. 

***

Achiziția de manuale școlare presupune evaluarea ofertelor depuse, sub următoarele aspecte:

   a) Conformitatea proiectelor prezentate cu legislația incidentă în domeniul educației;

   b) Conformitatea tehnică a realizării manualelor.

Ofertanții pot participa la sesiunile de evaluare a proiectelor de manuale școlare cu un singur proiect de manual școlar pentru aceeași disciplină/modul de pregătire pentru o clasă/nivel de studiu, filieră, profil, specializare (o singură ofertă pe lot), iar depunerea ofertelor se face pe platforma din cadrul Sistemului Electronic de Achiziţii Publice (SEAP).

Specificațiile tehnice pentru proiectele de manuale, inclusiv limba în care se realizează evaluarea, vor fi făcute publice în caietul de sarcini din cadrul procedurii de licitație deschisă.

Prezentul anunț constituie o informare a potențialilor ofertanți, conform prevederilor art.18 din Anexa nr. 2 la ordinul ministrului Educației Naționale nr.3411/03.03.2017.