[ANUNȚ] Dezbatere publică (în sistem videoconferință) - Proiect de act normativ: Ordin de aprobare a Regulamentului-Cadru pentru Studiile Universitare de Doctorat

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
21.11.2023

[4.12.2023] Minută ședință publică dezbatere

***

Ministerul Educației organizează joi, 23 noiembrie 2023, ora 14:00, în sistem videoconferință, dezbaterea publică având următoarea temă:

Se pot înscrie în vederea participării, în sistem online (videoconferință), toți cei interesați de acest subiect: persoane fizice și juridice, organizații non-guvernamentale/ale societății civile, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, reprezentanți ai presei, în limita a 100 de persoane.

Înscrierea se poate realiza prin intermediul unei solicitări trimise pe adresa de e-mail dezbateripublice@edu.gov.ro, până în data de 23 noiembrie 2023, ora 09:00.

Înscrierea va include: numele și prenumele participantului/reprezentantului legal, după caz, organizația pe care o reprezintă, datele de contact, numărul de telefon, adresa de e-mail dorită pentru primirea link-ului de logare, precum și confirmarea participării la dezbatere.

De asemenea, persoanele interesate să-și prezinte verbal propunerile în cadrul dezbaterii publice sunt rugate să precizeze clar acest lucru în cadrul mesajului trimis pe adresa de e-mail anterior menționată. Pentru prezentarea punctului de vedere vor avea la dispoziție 3 minute

Propunerile se vor face în scris, în format electronic (word), cu specificarea secțiunilor, capitolelor, articolelor din proiectul de act normativ supus dezbaterii, prin formularul anexat (disponibil mai jos, sub tag-ul Materiale informative) și se vor transmite la adresa de e-mail menționată anterior, până joi 23 noiembrie 2023, ora 09:00.

În situația în care propunerile formulate sunt semnificative sub raportul conținutului, timpul dedicat susținerii acestora poate fi prelungit, o singură dată, cu încă 3 minute, de către persoana care coordonează desfășurarea dezbaterii publice.

Luarea cuvântului de către participantul/reprezentantul legal se va realiza în ordinea înscrierii pentru participarea la dezbaterea publică.