Apel pentru selectarea subiectelor pentru olimpiadele școlare - faza județeană/a municipiului București din anul şcolar 2017-2018

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
21.12.2017

Centrul Național de Evaluare și Examinare organizează selecţia propunerilor de subiecte pentru olimpiadele școlare - faza județeană/a municipiului București din anul şcolar 2017-2018.

Profesorii care elaborează propuneri de subiecte (însoțite de baremele de evaluare și de notare) le vor transmite inspectorului de specialitate de la nivelul inspectoratului școlar județean/al municipiului București. Acesta arhivează propunerile de subiecte primite și le predă informaticianului ISJ/ISMB în vederea transmiterii către CNEE în baza unei proceduri specifice.

Perioada de depunere a propunerilor de subiecte: 21 decembrie 2017 - 17 ianuarie 2018.

Materiale informative: