Cifra de școlarizare 2018 - 2019

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Cifra de școlarizare pentru anul universitar 2018 - 2019 este propusă în temeiul art. 222, alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de obiectivele asumate în cadrul strategiilor naționale și europene, dar și de:

  • Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015-2020
  • Strategia națională pentru competitivitate 2015-2020
  • Strategia națională de cercetare, dezvoltare și inovare 2014 - 2020
  • Strategia educației și formării profesionale din România pentru perioada 2016 - 2020
  • Strategia națională pentru ocuparea forței de muncă 2014-2020
  • Strategia Europa 2020

Publicăm în documentele atașate repartizarea preliminară a numărului de locuri / granturi pentru studii universitare de licență și master organizate la forma de învățământ cu frecvență, precum și pentru studii universitare de doctorat organizate la forma de învățământ cu frecvență și învățământ fără frecvență, finanțate de la bugetul de stat în anul universitar 2018 - 2019.

Data publicării: 
Joi, 5 Aprilie, 2018