Strategia Națională de Educație Financiară 2024 - 2030 a fost adoptată

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Joi, 11 Aprilie, 2024

Ministerul Educației a organizat, la Colegiul Național „Sfântul Sava” din București, un eveniment dedicat Zilei Educației Financiare, încadrat în seria de manifestări și programe dedicate educației financiare în România. În cadrul acestuia a fost prezentată Strategia Națională de Educație Financiară (SNEF) 2024 - 2030, adoptată astăzi, 11 aprilie, în ședință de Guvern.

Strategia conturează viziunea României privind educația financiară pentru următorii ani și conține exemple de acțiuni specifice care vor fi întreprinse până în 2030. Aceasta a fost elaborată de Ministerul Educației, Ministerul Finanțelor, Banca Națională a României (BNR), Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Asociația Română a Băncilor (ARB) și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), cu implicarea altor părți interesate, atât din mediul public, cât și cel privat, ca urmare a procedurii de consultare publică.

Strategia Națională de Educație Financiară are direcții de acțiune pentru:

 • copii și tineri până în 25 de ani;

 • populația adultă;

 • operatorii economici.

Direcțiile de acțiune pentru copii și tineri până în 25 de ani sunt următoarele:

 • Dezvoltarea și introducerea elementelor de educație financiară în curriculumul național la toate nivelurile de învățământ;

 • Realizarea de acțiuni de educație financiară complementare adresate învățământului preuniversitar și universitar;

 • Introducerea educației financiare în universități;

 • Promovarea unor comportamente financiare responsabile  în rândul copiilor și tinerilor prin  intermediul mass-media;

 • Implementarea unor programe de educație financiară destinate cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și universitar;

 • Implementarea unui program național de conștientizare, consiliere și sprijin pentru părinți în vederea educării din perspectivă financiară a copiilor.

Obiectivele majore ale SNEF:

 • Creșterea gradului de educație financiară prin formarea de competențe în domeniul educației financiare în rândul copiilor și tinerilor și pregătirea lor pentru a deveni consumatori informați de produse, instrumente și servicii financiare;

 • Îmbunătățirea cunoștințelor și a abilităților populației adulte de a planifica finanțele proprii, de a economisi, de a fi consumatori informați privind utilizarea corespunzătoare a serviciilor și produselor financiare și de a-și îndeplini obligațiile fiscale;

 • Creșterea accesului operatorilor economici la noțiuni și informații financiare în scopul întăririi disciplinei financiare a acestora.

Pentru implementarea la scară națională a SNEF, cadrul necesar este fixat de Ministerul Educației, în calitate de instituție responsabilă a sistemului educațional formal și de Ministerul Finanțelor, în calitate de instituție responsabilă în domeniul fiscal, specific adulților și operatorilor economici.

BNR, ASF, ARB și ANPC, în calitate de parteneri în cadrul Protocolului Național pentru Educație Financiară, sprijină implementarea SNEF prin organizarea de acțiuni, evenimente, programe și campanii de educație financiară, conform atribuțiilor legale specifice.

Extinderea listei de părți interesate de implementarea SNEF va fi realizată prin eforturile tuturor semnatarilor protocolului anterior menționat, fiind atrași parteneri, entități publice și private care au atribuții sau o activitate specifică domeniului sau sunt interesate de a participa la acest proces.

BIROUL DE PRESĂ