Întâlnire cu rezultate fără precedent în istoria consultărilor între Ministerul Educației și studenți!

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Luni, 22 August, 2022

Astăzi, 22 august 2022, alături de colegi din Ministerul Educației, am avut un dialog deschis și extrem de constructiv privind proiectului Legii învățământului superior cu reprezentanții federațiilor studenților: Uniunea Națională a Studenților din România (UNSR), Uniunea Studenților din România (USR), Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), Federația Asociațiilor Studenților în Medicină din România (FASMR) și Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS).

Alături de prevederi foarte importante pentru studenți, deja incluse în proiectul Legii învățământului superior (precum creșterea cu 50% a subvenției pentru burse, instituirea Programului Național pentru Reducerea Abandonului Universitar și a Programului Național pentru Internaționalizare Universitară, asigurarea locurilor pentru stagiile de practică, dreptul de a urma cursuri de etică și deontologie universitară pentru absolut toate programele de licență, locuri bugetate pentru studenții cu dizabilități, dobândirea dreptului de liberă practică pentru absolvenții învăţământului superior medical imediat după promovarea examenului de finalizare a studiilor etc.), au fost agreate, împreună cu reprezentanții celor 4 organizații studențești, semnatare ale comunicatului comun cu Ministerul Educației (fișier pdf), următoarele propuneri:

1. Asigurarea reprezentării fiecăreia dintre cele 5 federații studențești reprezentative la nivel național prin desemnarea a câte unui membru, cu statut de invitat permanent, în fiecare din cele 6 Comisii consultative Naționale ale Ministerului Educației:

- Comisia Naţională pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS);

- Comisia Naţională de Standardizare a Titlurilor și Gradelor Universitare (CNSTGU);

- Comisia Națională de Etică a Titlurilor Universitare (CNETU);

- Comisia Națională de Etică a Managementului Universitar (CNEMU);

- Comisia Naţională de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior (CNSPIS);

- Comisia Naţională al Bibliotecilor Universitare (CNBU).

2. Dreptul studenților de a convoca ședințe extraordinare ale Senatului universitar. Convocarea va putea fi făcută pentru probleme studențești, pentru prima dată în legislația specifică, de către grupul tuturor reprezentanților studenților în Senatul universitar, prin excepție de la regula convocării de către o treime din membrii Senatului universitar.

3. Creșterea reducerilor pentru transportul intern feroviar și naval al studenților, de la 50% la 65%. Studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, inclusiv studenții înmatriculați la studii de scurtă durată la forma de învăţământ cu frecvenţă în instituțiile de învăţământ superior acreditate, vor beneficia de tarif redus cu 65% pentru transportul intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a şi naval, pe tot parcursul anului calendaristic. Studenţii orfani sau proveniţi din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru aceste categorii de transport.

4. Creșterea subvenției pentru cămine-cantine cu 50%, astfel încât să poată fi diminuată regia de cămin plătită de fiecare student, precum și costurile cu asigurarea mesei în cantinele studențești.

5. Consolidarea cadrului legal, astfel încât universitățile să poată acorda ajutoare sociale și burse speciale, îndeosebi pentru participarea la acțiuni de voluntariat, dar nu numai. Încurajarea și susținerea voluntariatului este o mare oportunitate pentru ca studenții să dobândească noi competențe.

6. Creșterea cu cel puțin 30% a finanțării de bază pentru studenții înmatriculați în domeniile STIM (științe-tehnologie - inginerie - matematică), corelat cu preluarea propunerii transmise de Alianța Română a Universităților de Tehnologie (ARUT) privind înființarea Programului Național pentru Educația în domeniul Științelor, Ingineriei, Tehnologiei și Matematicii PN-STIM (Science, Technology Engineering and Mathematics - STEM) cu scopul stimulării tinerilor în vederea participării la programe de studii universitare în domenii aferente STIM, care va fi sprijinit prin creșterea alocațiilor bugetare per student.

7. Clarificări cu privire la prevederile din domeniul învățământului superior medical, în contextul noilor prevederi din Legea învățământului superior, conform cărora organizarea pregătirii în rezidențiat, ca formă specifică de învățământ postuniversitar, se realizează de către Ministerul Educației prin intermediul instituțiilor de învățământ superior de medicină și farmacie acreditate și a instituțiilor de învățământ superior care au în structură programe acreditate de medicină, medicină dentară și farmacie.

8. Elaborarea la nivelul fiecărei instituții de învățământ superior a unei strategii specifice care să asigure o integrare aplicată a măsurilor cuprinse în Strategia Guvernului României de Incluziune a Cetățenilor Români aparținând minorității rome pentru perioada 2021-2027.

Sorin Mihai CÎMPEANU,

Ministrul Educației

 

Ciprian ZAMFIR,

Președinte UNSR

 

Ina NIMERENCO,

Președinte USR

 

Sorina BĂIAȘU,

Președinte FASMR

 

Raluca CHILIAN,

Președinte LSRS