Guvernul a aprobat repartizarea unor sume - prevăzute în bugetul Ministerului Educației - către bugetele locale

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Joi, 14 Septembrie, 2023

Astăzi, 14 septembrie, a fost aprobată Hotărârea de Guvern privind repartizarea unor sume prevăzute în bugetul Ministerului Educației către bugetele locale pentru finanțarea lucrărilor de amenajare a grupurilor sanitare în unitățile de învățământ.

Suma totală alocată este de 14.606 mii lei, dintre care 4.673 mii lei pentru continuarea lucrărilor de amenajare a grupurilor sanitare în unitățile de învățământ preuniversitar de stat finanțate în anul 2022, conform Hotărârii Guvernului nr. 633/2022 și Hotărârii Guvernului nr. 1.424/2022, și 9.933 mii lei pentru finanțarea unor lucrări noi de amenajare a unor grupuri sanitare conforme în unitățile de învățământ preuniversitar.

Precizăm că sumele repartizate de către Ministerul Educației vin în completarea sumelor alocate din bugetul local, iar procedura privind achiziția lucrărilor de investiții, încheierea și derularea contractului de lucrări intră în sarcina autorităților locale.

Totodată, Ministerul Educației a transmis o notă de informare cu privire la alocarea acestor sume pentru finanțarea lucrărilor de amenajare a grupurilor sanitare către toate cele 159 de unități de învățământ beneficiare ale acestor investiții prin Hotărârea de Guvern, precum și către autoritățile publice locale care le au în administrare.

BIROUL DE PRESĂ