Consultare publică privind proiectul de modificare și completare a Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 810/2023

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Vineri, 17 Noiembrie, 2023

Ministerul Educației a publicat astăzi, 17 noiembrie, în consultare publică, proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 810/2023 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport pentru elevi. 

Principala intervenție de reglementare are scopul de a optimiza aplicarea facilităților acordate elevilor prin introducerea posibilității de a plăti suma forfetară de la începutul cursurilor până în prezent către elevii care nu au beneficiat de acest drept.

Ca urmare a discuțiilor desfășurate, după intrarea în vigoare a HG 810/2023, între Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației și Ministerul Educației, precum și în urma discuțiilor purtate la reuniunea tehnică de lucru a ANRSC, respectiv din informațiile transmise de consiliile județene Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, a rezultat situația la nivel național privind asigurarea serviciilor publice de transport public județean. Astfel, având în vedere situația diferențiată între județe în materie de asigurare a serviciilor publice de transport rutier județean, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) propune modificarea și completarea H.G. 810/2023.

Drept urmare, consiliile județene vor adopta hotărâri pentru stabilirea valorii unitare lei/km aferente sumei forfetare ce se acordă elevilor, după cum urmează:

- în județele în care au fost atribuite contracte de delegare a gestiunii, ca medie a tarifelor medii lei/km/loc, inclusiv TVA, prevăzute în contractele atribuite;

- în județele care nu au finalizat nicio procedură de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii, la nivelul valorii unitare medii la nivel național lei/km, stabilită de către ANRSC.

Sumele forfetare se finanțează de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educației. Pentru acordarea facilităților de transport elevilor care nu beneficiază de servicii publice de transport este necesar ca proiectul de hotărâre de guvern să fie adoptat, astfel încât să fie asigurat cadrul legal pentru acordarea avizului conform al ANRSC pentru hotărârile consiliilor județene și plata sumelor cuvenite elevilor.

Hotărârea de modificare și completare a HG nr. 810/2023 nu are impact bugetar suplimentar față de impactul bugetar estimat la adoptarea actului de bază.

BIROUL DE PRESĂ