[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea normativelor de cheltuieli și a devizului estimativ de cheltuieli aferente evenimentului „Forumul global privind viitorul educației și al competențelor 2030, ediția a V-a”

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
22.09.2023

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea normativelor de cheltuieli și a devizului estimativ de cheltuieli aferente evenimentului „Forumul global privind viitorul educației și al competențelor 2030, ediția a V-a”, organizat în cadrul proiectului Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică „Educația 2030”, în perioada 6 - 8 decembrie 2023.

 Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise în următoarele 10 zile calendaristice (de la data publicării) pe adresa de e-mail cristina.olteanu@edu.gov.ro.