[Consultare publică] Proiecte de Hotărâri de Guvern privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unui bun imobil, respectiv înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (...)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
15.11.2023

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următoarele proiecte de acte normative:

  • Proiect de Hotărâre de Guvern privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unui bun imobil înscris în Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și schimbarea administratorului imobilului, a codului de clasificare și a denumirii bunului

  • Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara

Propunerile și sugestiile cu privire la proiecteșe supuse consultării publice pot fi trimise în următoarele 10 zile calendaristice (de la data publicării) pe următoarele adrese de e-mail: