concursuri

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Rezultatele probei scrise la concursul organizat în perioada 14-17.11.2016 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de execuţie de consilier grad IA şi de consilier grad I în cadrul Direcţiei Generale Buget - Finanţe

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice anunţă scoaterea la concurs a funcţiei de conducere contractuale de director general la Biblioteca Centrală Universitară Cluj-Napoca şi la Biblioteca Centrală Universitară Iaşi

Ministerul Educației Naționale şi Cercetării Științifice anunță scoaterea la concurs a unei funcții contractuale vacante de consilier IA, în cadrul Direcției Relația cu Parlamentul și Partenerii Sociali

Lista cuprinzând rezultatele selecției dosarelor la concursul organizat în perioada 14-17.11.2016 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de execuție de consilier grad IA și de consilier grad I în cadrul Direcției Generale Buget - Finanțe

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul DMRS, CNRED, SAI, DMSPP, CC, DB, UIPFFS

Ministerul Educației Naționale şi Cercetării Științifice anunță scoaterea la concurs a unui post contractual vacant de execuție de expert gradul IA, la Direcția Patrimoniu, Investiții și Informatizare

Ministerul Educației Naționale şi Cercetării Științifice anunță scoaterea la concurs a unui post contractual vacant de execuție de consilier gradul IA, la Direcția Generală Management şi Resurse Umane

Pagini

Subscribe to RSS - concursuri