Corpul de Control

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Rezultatele soluționării contestaţiilor depuse în procesul de selecție pentru constituirea Corpului de Experți al Corpului de Control din cadrul Ministerului Educației Naționale

Regăsiți mai jos rezultatele soluționării contestațiilor depuse în procesul de selecție pentru constituirea Corpului de Experți al Corpului de Control din cadrul Ministerului Educației Naționale.

Rezultatele (înainte de contestații) înregistrate în urma desfășurării evaluării privind constituirea Corpului de Experți al Corpului de Control din cadrul Ministerului Educației Naționale

Anunțăm rezultatele înregistrate (înainte de contestații) în procesul de evaluare privind constituirea Corpului de Experți al Corpului de Control din cadrul Ministerului Educației Naționale:

Direcția Control

Potrivit ordinului de ministru nr. 3.390/2020, Direcția Control îndeplinește următoarele atribuții:

a) realizează verificări ale instituțiilor sau unităților din subordonarea/coordonarea ministerului, cu personal din cadrul Ministerului Educației, cu personal din cadrul Corpului de experți - experți numiți prin ordin de ministru;

b) verifică activitatea privind aplicarea reglementărilor referitoare controlul intern managerial

Subscribe to RSS - Corpul de Control