structuri subordonate

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Inspectorate şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA
Str. Gabriel Bethlen, nr. 7, Alba Iulia, jud. Alba, cod 510009
Telefon: 0258 817255; 0258 811662
Fax: 0258 817663
www.isj.albanet.ro
 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARAD
Str. Mucius Scaevola, nr. 9, Arad, jud. Arad, cod 310106
Telefon/ fax: 0257 280008; 0257 214746
www.isjarad.ro
 

Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar (FSSU)

Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar (FSSU) asigură cadrul necesar dezvoltării continue, organizării şi funcţionării performante a sportului şcolar şi universitar la nivelul tuturor elementelor sale de structură şi infrastructură. Elaborează şi susţine strategia organizării şi dezvoltării activităţii sportive şcolare şi universitare şi reprezintă interesele Ministerului Educației în raport cu federaţiile sportive naţionale.

Secretariatul Naţional Român al Reţelei Universităţilor de la Marea Neagră

Secretariatul Naţional Român al Reţelei Universităţilor de la Marea Neagră asigură schimbul de informații privind activitatea rețelei universităților de la Marea Neagră cu alte universități din țară și străinatate, instituții și alte organizații interesate. Totodată, instituția are ca obligație susținerea, realizarea și dezvoltarea activităților asumate în cadrul rețelei, precum și promovarea intereselor universităților din România și sprijinirea comunicării dintre universitățile și organizațiile membre ale rețelei.

Centrul pentru Formare Continuă în Limba Germană

Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Germană desfăşoară activităţi de formare continuă pentru personalul didactic care predă limba germană sau diferite discipline în limba germană. Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Germană organizează, de regulă, cursuri de formare la sfărşit de săptămână sau stagii de formare de 1-2 săptămâni.

Cursurile de formare au loc în centre regionale din Sibiu, Braşov, Miercurea Ciuc, Satu Mare, Timişoara și Reşiţa.

Centrul de Cercetări Biologice din Jibou

Centrul de Cercetări Biologice din Jibou dezvoltă cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative din domeniul biologiei vegetale şi implementează rezultatele în viaţa economică şi socială. De asemenea, Centrul de Cercetări Biologice din Jibou desfăşoară activităţi instructiv - educative în domeniul ştiinţelor naturii pentru învăţămantul de toate gradele şi pentru publicul vizitator.

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP)

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) este instituția publică ce a fost desemnată să implementeze programele comunitare „Învățare pe tot parcursul vieții” (LLP), „Tineret în acțiune”(YiA) și Erasmus Mundus în perioada 2007-2013. 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar realizează evaluarea externă a calităţii educaţiei oferite de instituţiile de învăţământ preuniversitar şi de alte organizaţii furnizoare de educaţie, precum și autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Ce este A.R.A.C.I.P.? 

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) contribuie la dezvoltarea unui învățământ profesional și tehnic de calitate și atractiv, care să ofere șanse egale fiecărui elev, astfel încât acesta să  dobândească o calificare și să-și continue educația pe tot parcursul vieții, să contribuie la dezvoltarea comunității și la consolidarea societății democratice românești.

Subscribe to RSS - structuri subordonate