Examen definitivare învățământ

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

- pagină supusă unor actualizări periodice - 

[NOU] Ordin nr. 4.016/14.03.2024 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2024

ANEXE

Ordin nr. 6.663/16.11.2023 privind aprobarea programelor pentru susținerea examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar*)

Ordin nr. 6.330/25.09.2023 privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, în anul școlar 2023 - 2024

(click pe imagine pentru a o mări)

***

Acordarea definitivării și a titlului de profesor cu drept de practică în învățământul preuniversitar reprezintă recunoașterea competențelor necesare pentru exercitarea profesiei didactice.

Ca urmare a intrării în vigoare a Legii educației naționale nr. 1/2011, începând cu sesiunea 2012, examenul de acordare a definitivării în învăţământ a devenit examen național. Cadrul normativ de desfășurare a examenului este prevăzut de art. 241 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile din secțiunea Acte normative. 

Calendarul și programele de examen

Pentru desfășurarea în condiții optime de transparență și eficiență a acestui examen a fost creat site-ul Definitivat, pe care sunt publicate următoarele informații:

 1. Metodologia de organizare și desfășurare a examenului 

 2. Calendarul examenului

 3. Programele de examen valabile pentru anul 2024 (aprobate prin ordinul nr. 6.663/2023).

 4. Rezultate

***

Arhivă recentă

 • Ordin nr. 3.656/13.02.2023 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2023

 • Ordin nr. 5.722/27.09.2022 privind modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.434/2020

 • Ordin nr. 5.723/27.09.2022 privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, în anul școlar 2022 - 2023

 • Info-Definitivat 2022

Ordin nr. 3.229/2.02.2021 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2021

 • Anexe 1 - 5: Cultură generală1 - 2 - 3 - 4 - 5  (pag. 1 - 661)
 • Anexă 6Învățământ special (pag. 662 - 684)
 • Anexe 7 - 8Discipline tehnologice + pregătire și instruire practică: 7 + 8 (pag. 685 - 1.046)
 • Anexe 9 - 10Activități extracurriculare din palate și cluburi ale copiilor9 - 10 (pag. 1.047 - 1.347)
Data publicării: 
Marţi, 5 Iulie, 2016