Mobilitatea personalului didactic

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Metodologia-cadru reglementează condiţiile de ocupare a posturilor didactice de predare/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar; organizarea şi desfășurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; angajarea personalului didactic de predare în învăţământul preuniversitar, precum şi eliberarea din funcţie a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar.

NOU! Cele mai recente modificări și completări în materie de legislație au fost introduse prin ordinul nr. 4.302/21.05.2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.259/2019.

Concurs titularizare:

În fișierele atașate (vezi la finalul articolului subsecțiunea Cadru normativ) pot fi consultate:

  • legislația specifică
  • calendarul pentru mobilități
  • centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările
  • probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar
  • disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ

Website dedicat: titularizare.edu.ro

Cadru normativ: