Ordin MENCS nr. 5080/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
10.09.2016

IMPORTANT: Procedura de înscriere electronică la care se face referire în metodologie este disponibilă aici.

***

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin ordinul de ministru nr. 5.080/31.08.2016, reglementează următoarele trei aspecte fundamentale:

a) condiţiile de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar;

b) organizarea şi desfăşurarea  concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar;

c) numirea şi eliberarea din funcţie a directorilor și directorilor adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar.

Dispoziţiile acestei metodologii se aplică:

a) unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, centrelor județene de resurse și asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE), unităților de învățământ special, centrelor școlare pentru educație incluzivă, centrelor școlare, centrelor de excelență, palatelor și cluburilor copiilor, cluburilor sportive școlare, toate acestea denumite în continuare, în cuprinsul prezentei Metodologii, unități de învățământ de stat;

b)  Palatului Național al Copiilor;

c) unităţilor de învăţământ preuniversitar particular autorizate/acreditate, denumite în continuare, în cuprinsul prezentei Metodologii, unități de învățământ particular.