Prezența ministrului Educației Naționale la Conferința miniștrilor educației din țările participante la Spațiul european al învățământului superior (EHEA) și la Forumul politic Bologna de la Paris

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Vineri, 25 Mai, 2018

Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a luat parte la Conferința miniștrilor educației din țările participante la Spațiul european al învățământului superior (EHEA)/ Procesul Bologna și la Forumul politic Bologna, care au avut loc în perioada 23 - 25 mai 2018 la Paris.

În cadrul conferinței au fost evaluate progresele realizate de la Conferința organizată în anul 2015 și au fost definite obiectivele comune ale Spațiului european al învățământului superior pentru perioada următoare.

Forumul politic Bologna a fost deschis participării statelor din afara spațiului EHEA și a favorizat consolidarea dialogului politic și a cooperării dintre EHEA și celelalte regiuni. Cu titlul - Rolul învățământului superior într-o societate în schimbare , Forumul s-a concentrat pe incluziunea socială, creșterea accesului și contribuția universităților la dezvoltarea economică globală, națională și regională.

În intervenția sa, ministrul Educației Naționale s-a referit la rolul digitalizării în societatea contemporană, la asigurarea accesului echitabil la educație de calitate pentru toți tinerii, precum și la importanța mobilității academice.

Totodată, ministrul Educației Naționale a adus în atenție inițiativa europeană privind constituirea rețelelor de universități europene,  accentuând necesitatea existenței unor instituții de învățământ superior competitive la nivel mondial, care să contribuie la creșterea economică, la inovare și coeziune socială, în sprijinul unei economii bazate pe cunoaștere.