[Consultare publică] Proiecte de Hotărâri de Guvern privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, respectiv actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare ale unui bun imobil

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
02.03.2023

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următoarele proiecte de acte normative:

  • Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea imobilelor situate în strada Dr. Victor Papillian nr. 2A, bulevardul 1Mai nr. 66 D și strada Dr. Victor Papillian nr. 2B, municipiul Craiova, județul Dolj, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
  • Notă de fundamentare

  • Anexă

► Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise în următoarele 10 zile calendaristice (de la data publicării) pe adresa de e-mail gabriela.savu@edu.gov.ro.

***

► Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise în următoarele 10 zile calendaristice (de la data publicării) pe adresa de e-mail roxana.ilie @edu.gov.ro.