Repere metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a X-a în anul școlar 2022 - 2023

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

- Cea mai recentă actualizare  07.08.2022 - 

***

Ministerul Educației, prin Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) - Serviciul Dezvoltare Curriculum și cu sprijinul Unității de Cercetare în Educație, în parteneriat cu Centrul de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), a coordonat realizarea Reperelor metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a X-a în anul școlar 2022 - 2023 (disponibile mai jos). 

Acestea au fost elaborate pe discipline/module/grupe de discipline/domenii de pregătire profesională, după caz, oferind îndrumare și sprijin cadrelor didactice în planificarea, proiectarea și organizarea procesului de predare-învățare-evaluare.

Marți, 30 august 2022, Ministerul Educației a publicat 83 de repere metodologice:

  • 31 de materiale pentru învățământul liceal și învățământul profesional - discipline de cultură generală, inclusiv discipline de limba și literatura maternă (pentru minorități naționale), precum și pentru învățământul vocațional pedagogic, respectiv pentru învățământul vocațional militar;
  • 17 materiale pentru învățământul profesional și tehnic (IPT): un îndrumar general pentru IPT și 16 materiale partajate pe domenii de pregătire de bază (domenii de calificare profesională), realizate în coordonarea CNDIPT;
  • 35 de materiale pentru învățământul profesional special (IPS-18) și pentru învățământul liceal special (LPS-17).

Înainte de începerea școlii, vor fi publicate și Reperele metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a X-a în anul școlar 2022-2023 pentru disciplinele Religii (structurat pe culte) și Biologie.

Reperele metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a X-a în anul școlar 2022 - 2023 vin în completarea reperelor publicate anul trecut, valabile pentru clasa a IX-a și în acest an școlar, în vederea asigurării compatibilizării și a continuității la nivelul programelor școlare pentru gimnaziu și pentru liceu/învățământ profesional.

Mulțumim cadrelor didactice din grupurile de lucru pe discipline pentru activitatea desfășurată pentru elaborarea acestor repere metodologice, extrem de importante pentru cadrele didactice și, implicit  pentru elevi și pentru părinți!

În conformitate cu Nota nr. 31.346/19.08.2022 și având în vedere noutățile legislative referitoare la structura anului școlar 2022 - 2023, cât și necesitatea coroborării curriculumului gimnazial cu cel liceal, la nivelul fiecărui inspectorat școlar județean/al Municipiului București, în perioada 22 - 31 august 2022, au fost organizate întâlniri de lucru pe discipline școlare în vederea prezentării modului în care au fost utilizate Reperele metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a în anul școlar 2021 - 2022, precum și pentru continuarea aplicării acestora în anul școlar 2022-2023. Au participat cadre didactice care vor preda la clasa a IX-a în anul școlar 2022 - 2023, precum și cadre didactice care au predat la clasa a IX-a în anul școlar 2021 - 2022, cu prezentarea unor exemple de bune practici. În perioada următoare, la nivelul fiecărui inspectorat școlar județean/al Municipiului București, vor fi organizate întâlniri de lucru pe discipline școlare în vederea prezentării modului în care se recomandă utilizarea Reperelor metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a X-a în anul școlar 2022 - 2023, publicate astăzi, 30.08.2022.

Astfel, pentru toate cadrele didactice, pe discipline școlare, vor fi abordate teme ce vizează procesul de predare-învățare-evaluare în anul școlar 2022 - 2023, cu accent pe proiectare curriculară și evaluarea formativă a competențelor, care se va realiza in conformitate cu ROFUIP aprobat prin OME 4183/2022.

***

Vă invităm să consultați mai jos aceste repere, în funcție de aria dumneavoastră de interes! Pentru a consulta/descărca materialele, vă rugăm să accesați linkurile de interes.

În funcție de setările dispozitivului dumneavoastră, acestea se deschid în pagini distincte sau se descarcă local în mod automat.

Învățământ profesional special​

Învățământ liceal tehnologic special

Data publicării: 
Marţi, 30 August, 2022