Selecţie și evaluare personal de conducere, de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility


Concursul pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic se organizează de către Ministerul Educaţiei.

Secretarul de stat care coordonează activitatea din învăţământul preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei stabileşte perioada de organizare şi desfăşurare a concursului şi bibliografia obligatorie pentru concurs.

Anunţul privind organizarea concursului şi condiţiile referitoare la înscrierea şi participarea la concurs a candidaţilor se face, cu cel puţin 30 de zile înainte, de Ministerul Educaţiei în presa centrală şi de inspectoratul şcolar în presa locală.