[Consultare publică] Proiecte de Hotărâri de Guvern privind domeniile şi programele de studii universitare de licență și master / 2022 - 2023

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
03.02.2022

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică, atașat, următoarele proiecte de acte normative:

  • H O T Ă R Â R E privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituțiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2022 - 2023

***

  • H O T Ă R Â R E privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2022 - 2023

► Propunerile și sugestiile cu privire la proiectele supuse consultării publice pot fi trimise Direcției Generale Învățământ Universitar atât în format letric, cât și prin e-mail, pe adresele de e-mail elena.vilcea@edu.gov.ro sau dgis@edu.gov.ro (pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului studiilor/domeniilor de licență), respectiv andrei.arlet@edu.gov.ro sau dgis@edu.gov.ro (pentru proiectul de hotărâre privind domeniile şi programele de studii universitare de master), până în data de 17.02.2022, inclusiv.