Resurse

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ TITLUL PROIECTULUI: Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii

Solicitant: MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Valoarea totală a proiectului:                                       20.261.691,98 lei

Partener:                                                                 ACADEMIA ROMÂNĂ

Scrisoare metodică adresată profesorilor de fizică

În vederea promovării unui demers didactic modern, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice pune la dispoziția profesorilor care predau fizică și a tuturor persoanelor interesate o nouă abordare, dezvoltată în ultimii 5 ani în cadrul proiectului Fizica altfel”, derulat de CEAE şi Societatea Română de Fizică.

Resurse educaționale

Secretariatul general al Consiliului UE a publicat recent un set de resurse educaționale despre Uniunea Europeană, conceput pentru utilizarea la clasă de către cadrele didactice din învățământul primar.

Setul include:

Cadru strategic pentru un învățământ superior echitabil

Documentul contribuie la promovarea echității în educație ca subiect relevant pentru societate, întrucât își propune să servească decidenților și celor implicați în elaborarea politicilor publice ca suport și punct de plecare pentru dezvoltarea unor documente strategice, a planurilor de implementare sau metodologiilor subsecvente, de aplicare.

Etichete: 

Parteneriatul școală-familie-comunitate

Parteneriatul școală – familie – comunitate reprezintă o problemă actuală importantă, reliefată de diferite documente de politică educațională la nivel național și internațional și de cercetările în domeniul educației. În România, conform Legii educației naționale nr. 1/2011, părinții sunt considerați parteneri principali și beneficiari ai procesului de învățământ.

Etichete: 

Analiza sistemului de învățământ preuniversitar din România din perspectiva unor indicatori statistici. Politici educaționale bazate pe date

Prezentul studiu reprezintă o sinteză realizată pe baza Raportului asupra stării sistemului național de învățământ preuniversitar din România 2014 – partea de analiză statistică elaborată de Institutul de Ştiinte ale Educației.

Etichete: 
Subscribe to RSS - Resurse