Noutăţi

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
11.09.2023

În cadrul procesului de aderare la OCDE, România s-a alăturat, începând din acest an, programului INES (Indicators od National Education Systems), dedicat indicatorilor privind sistemele de educație naționale. Ca urmare a participării la INES, România va fi inclusă pentru prima dată în publicația „Education at a Glance 2023” (EAG 2023), alături de statele membre OCDE și alte state candidate. 

06.09.2023

[click pe imagine pentru a vizualiza/descărca documentul]

24.08.2023

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar.

17.08.2023

Procedura supusă consultării publice reglementează modalitatea de constituire a Comisiilor de elaborare și de validare a planurilor-cadru de învățământ, în conformitate cu art.115, alin.(2), art.121, alin.(3) și art.125, alin.(1) din Legea învățământului preuniversitar nr.198/2023.

31.07.2023

Comisia Europeană a lansat în data de 19 iulie 2023 o nouă cerere de propuneri în cadrul Programului UE pentru piața unică „Granturi destinate părților interesate pentru a îmbunătăți măsurarea risipei de alimente și pentru a contribui la implementarea prevenirii risipei de alimente în organizațiile și activitățile lor”.

28.07.2023

Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Reformă și Reziliență (PNRR), lansează apelul competitiv de proiecte „Modernizarea infrastructurii universitare pentru un spațiu academic echitabil”, care va fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15: Educație.

28.07.2023

Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Reformă și Reziliență (PNRR), lansează apelul competitiv de proiecte „Construcția infrastructurii universitare pentru campusurile studențești ale viitorului”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15: Educație.

05.07.2023

Anunț:

Ierarhia la nivel județean/al Municipiului București a absolvenților clasei a VIII-a care participă la admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2023 - 2024 este disponibilă începând de astăzi, 5 iulie, ora 18:00, aici.

30.06.2023

Comisia Europeană a lansat recent un amplu proces de consultare publică pentru a colecta informații, expertiză și opinii de la părțile interesate pentru evaluarea intermediară a progreselor înregistrate în direcția realizării Spațiului European al Educației.

Pagini