Noutăţi

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
24.03.2023

Consultarea derulată de Comisia Europeană face parte din efortul UE de creștere a oportunităților de învățare și de predare în străinătate în Europa, ca o componentă-cheie a Spațiului european al educației, pentru:

  1.  identificarea barierelor în calea mobilității în scop educațional, cu formularea propunerilor de depășire a acestora

  2. promovarea mobilității în scop educațional, favorabilă incluziunii și corelată cu oportunitățile de învățare digitală.

21.03.2023

Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Reformă și Reziliență (PNRR), lansează în consultare publică Ghidul solicitantului aferent apelului de proiecte „Schema de granturi PNRAS runda a II-a”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15: Educație.

18.03.2023

Secretariatul General al Școlilor Europene a comunicat Ministerului Educației faptul că, începând cu anul școlar viitor, va fi vacant un post de asistent director la Școala Europeană Bruxelles IV (EEB IV).

România este eligibilă pentru a participa la acest proces de selecție, iar detalii privind înscrierea sunt publicate ► aici

15.03.2023

Regăsiți mai jos, sub forma întrebare - răspuns, sinteza principalelor elemente cuprinse în calendarul și metodologia-cadru pentru înscrierea copiilor în învăţământul primar în anul şcolar 2023 - 2024

CE COPII POT FI ÎNSCRIȘI ÎN CLASA PREGĂTITOARE?

⇒ Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2023, inclusiv

10.03.2023

Comisia Europeană a deschis o nouă oportunitate de finanțare pentru primirea refugiaților ucraineni în cadrul Apelului la proiecte de acțiuni transnaționale privind azilul, migrația și integrarea (AMIF-2023-TF2-AG-CALL).

Apelul face parte din programul de lucru AMIF 2023-2025 gestionat de Direcția Generală Migrație și Afaceri Interne (DG HOME) și include 6 teme, direct legate de obiectivele Planului de acțiune al Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027, privind integrarea și incluziunea:

09.03.2023

Registrul naţional al programelor pentru dezvoltare profesională continuă acreditate (actualizare: martie 2023)

Documentul publicat mai sus cuprinde totalitatea programelor pentru dezvoltare profesională continuă acreditate, destinate cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.

09.03.2023

[UPDATE: 09.03.2023]

Ministerul Educației publică proiectele de legi ale educației „România Educată” (Legea Învățământului Preuniversitar și Legea Învățământului Superior), în varianta care a fost prezentată în ședința de Guvern din data de 9 martie 2023. Proiectele intră, astfel, într-o nouă etapă, și anume procesul de avizare interministerială. 

17.02.2023

Lansată în anul 2004 de către Ministerul Educației, Competiția Națională „Școală Europeană” se adresează tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar care au fost şi sunt implicate în programele europene din domeniul educației și formării profesionale.

09.02.2023

Comisia Europeană a publicat, în data de 6 februarie, Tabloul de bord al Pieței Unice - ediția 2023, care pune în evidență toți indicatorii României pentru Sistemul de informare al pieței interne (IMI) și Calificări Profesionale, modul coordonat de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), menținând rezultatele foarte bune obținute în anii precedenți.

15.03.2023

De ce o „Săptămână verde”?

Pentru că poluarea și schimbările climatice ne afectează pe toți, iar ele sunt consecințe ale comportamentului nostru! Pământul are nevoie de noi, iar școala este locul în care copiii pot învăța, împreună, să aibă mai multă grijă de el!

Pagini