Noutăţi

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
21.04.2022

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică, atașat, două proiecte de acte normative privind activitatea ARACIP:

20.04.2022

Regăsiți, atașat, Strategia Națională de Educație Parentală „Părinți educați, copii fericiți” (2022 - 2030), document de lucru pe care Ministerul Educației îl supune consultării publice până în data de 2 mai 2022 (ora 20:00).

14.04.2022

Ministerul Educației lansează în consultare publică proiectul Strategiei Naționale de Educație Financiară (SNEF).

Scopul strategiei îl reprezintă stabilirea obiectivelor specifice si a direcțiilor de acțiune pentru perioada 2022 - 2026 în vederea îmbunătățirii nivelului de educație financiară în rândul elevilor și adulților din România.

14.04.2022
  • Societatea civilă se constituie, pentru prima dată în România, sub forma alianței „O Voce pentru Educație” pentru a contribui la reforma educației

  • Alianța „O Voce pentru Educație” susține 10 teme esențiale pentru reforma educației din România, inspirate de concluziile din România Educată

14.04.2022

#EuroQuiz este un concurs național online, cu întrebări și răspunsuri despre istoria, prezentul și viitorul Uniunii Europene, deschis elevilor din școlile gimnaziale (elevii claselor V-VIII) din întreaga țară.

29.03.2022

La invitația Consiliului Europei, reprezentanții Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) și ai instituțiilor de învățământ superior din România au participat astăzi, 29 martie, la o sesiune de informare și instruire dedicată calificărilor din Ucraina în cadrul proiectului Pașaportul European al Calificărilor pentru Refugiați (European Qualifications Passport for Refugees - EQPR), alături de alte centre naționale de recunoaștere și universități din Europa, SUA și Australia.

23.03.2022

În contextul organizării la nivelul Ministerului Educației a Grupului de Lucru responsabil de elaborarare și implementarea Planului Sectorial de Acțiune EDUCAȚIE, parte a răspunsului României la criza umanitară a refugiaților, invităm organizațiile neguvernamentale cu expertiză în domeniu să delege 1-2 reprezentanți pentru a participa la procesul de elaborare a măsurilor în domeniul educației pentru refugiații din Ucraina.

23.03.2022

După o întrerupere de doi ani, cauzată de pandemia de Covid-19, Ministerul Educaţiei reia competiţia pentru obținerea certificatului „Şcoală Europeană” în anul şcolar 2021 - 2022. 

10.03.2022

Ordinul de ministru publicat mai jos reglementează modalitatea și condițiile în care pot fi suspendate cursurile cu prezență fizică din învățământul preuniversitar, în contextul ridicării stării de alertă (post-8 martie 2022).

07.03.2022

Sinteză raport

În exercițiul de metaranking specific anului financiar 2021, realizat conform metodologiei stabilite prin ordinul nr. 3.095/07.02.2022au fost ierarhizate 30 de universități românești de stat (dintr-un total de 54) și o singură universitate privată (Universitatea „Titu Maiorescu” din București).

Pagini